hypnotherapie Nathan Knip

Hypnotherapie, Emdr-trauma therapie Hypnotherapie

“hypnose is een prachtig hulpmiddel bij de behandeling van heel wat psychische en psychosomatische klachten. Hypnotherapie is een goede methode om problemen aan te pakken waar we bewust aan willen werken, maar waar onze bewuste wil tekort schiet om het gestelde doel te bereiken. Door het bewuste en het onbewuste beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het gestelde doel bereiken. Om contact te maken met het onderbewuste (je innerlijk) wordt doelbewust gebruik gemaakt van een ‘trance’. In trance kom je bij (oor-)zaken terecht die in het onderbewuste zijn opgeslagen en waarvan je soms het bestaan nauwelijks wist of niet bewust was. D.m.v. suggesties of therapeutische interventies worden de oorzaken van de klachten bestreden of worden obstakels, die je belemmeren om bepaalde vaardigheden van jou verder te ontplooien of te ontwikkelen, opgeruimd. Begeleid door je therapeut krijg je meer controle en inzicht over je onbewuste ‘doen en laten’ en word jij je meer bewust van jouw kwaliteiten of talenten. Voor de meeste mensen is hypnose een aangename, ontspannende ervaring.

 

Emdr- traumatherapie

Emdr staat voor eye movement desensitization and reprocessing, en is een effectief behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.. Zoals bijvoorbeeld enkelvoudige en meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan emdr als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

 

Body de-armouring of body trauma release

Body de-armouring is een diepgaande en efficiënte vorm van heling. Deze technieken werken niet alleen op het somatische/fysieke vlak, maar dringen op de aller diepste lagen van het lichaam, de geest en de emoties door. Cellulaire programmering en trauma wordt op diepgaande en permanente wijze verwijderd, waardoor niet alleen persoonlijke issues, maar ook pijnstukken uit de familielijnen, vorige levens en karmische kwesties opgelost kunnen worden.

“body de-armouring is een term die staat voor het ‘ontwapenen van het lichaam’. Het woord ‘armour’ verwijst in die zin naar bewapening, zoals we bijv. Kennen van ridders in de middeleeuwen. Wij als mensen hebben ons gedurende onze levens vaak moeten wapenen tegen allerlei situaties die door ons als bedreigend werden ervaren. Dit kan zowel als kind, als puber en ook als volwassen mens ervaren zijn. Deze situaties kunnen zelfs zo ernstig geweest zijn, dat we hierdoor trauma hebben opgelopen. Trauma is iets wat diepe sporen in ons geest, in ons gedrag, maar ook in ons lichaam achter laat. Dat laatste is iets waar lang niet iedereen zich van bewust is.

 

Deze behandelingen worden gegeven door Nathan Knip

  

Maak een afspraak


Maak nu een afspraak